Domicile is opgericht vanuit het hart en passie om te zorgen.

Graag stel ik me aan u voor:

Mijn naam is Solange Steins, getrouwd met Ralf en mama van twee fantastische dochters. Op mijn 18de werd ik mantelzorger. Dat was zwaar. We moesten het allemaal zelf uitzoeken en dat deden we naast ons toch al zo drukke leven van werken, studeren, kinderen, sociale leven, en, en, en….

Ik heb de afgelopen jaren veel kennis opgedaan als mantelzorger én ik heb me als professional ontwikkeld. Na een aantal jaren in de commerciële dienstverlening te hebben gewerkt, heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier heb ik geleerd diepgewortelde problematiek bloot te leggen en samen met cliënten te zoeken naar oplossingen. Ik coachte, heb contacten gelegd en mensen met elkaar verbonden.

Mijn kracht zit hem in het willen zorgen en het leggen van verbindingen tussen mensen en precies dat doe ik met mijn bedrijf Domicile: Mensen ondersteunen door hen te informeren en hen te laten zien wat er mogelijk is, lijntjes leggen en ervoor zorgen dat zij het hoofd boven water weten te houden en zelf de regie over hun leven kunnen houden in vaak heel schrijnende situaties.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op. Ik verheug mij al op onze kennismaking.

Vriendelijke groetjes,

Domicile

Solange Steins