We hopen allemaal zo lang mogelijk voor onszelf en onze dierbaren te kunnen zorgen. Soms gaan zaken echter niet meer vanzelf. U houd graag zelf de regie in handen maar heeft hier hulp bij nodig.

Hulp bij zelfredzaamheid…

Eigen boontjes doppen…

We hopen allemaal zo lang mogelijk onze eigen boontjes te kunnen doppen. Soms gaan zaken echter niet meer vanzelf. Op mensen uit uw omgeving wilt of kunt u niet terugvallen. U houd graag zelf de regie in handen maar heeft hier hulp bij nodig. Dan staan wij voor klaar. Wij kunnen u praktisch regelwerk uit handen nemen en u helpen uw eigen boontjes te kunnen blijven doppen. Wij kunnen u informeren en ondersteunen met praktisch regelwerk op het gebied van zorg, welkzijn, wonen, arbeid, inkomen en recht.

Waar we u bij kunnen helpen…

  • Ondersteuning bij regelwerk op een breed scala van terreinen: Zorg, welzijn, wonen, inkomen, arbeid en recht.
  • Infomeren over mogelijkheden en wet -en regelgeving in de zorg vanuit de diverse zorgwetten: Zorgverzekeringswet, WMO, Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg
  • Begeleiden bij aanvragen van voorzieningen of indicaties bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren zoals woningaanpassingen, vervoer, huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging thuis of elders
  • Hulp bij aanvragen van PGB Zorgverzekeringswet, PGB Wet Maatschappelijke Ondersteuning en PGB Wet Langdurige Zorg
  • Hulp bij het vinden van de juiste ondersteuning
  • Zoeken van zorgaanbieders
  • Schakelen met instanties
  • Voorbereiden en ondersteunen bij het voeren bewust keuze gesprekken, keukentafel gespreken of andere (moeilijke) gesprekken
  • Hulp bij het invullen van formulieren en het doen van uw administratie

U houd graag zelf de regie in handen maar heeft hier hulp bij nodig.