In de huidige participatiesamenleving worden we als burgers gedwongen om meer voor elkaar te zorgen. De vraag is niet óf dat gaat gebeuren maar wanneer!

Hulp bij mantelzorg…

Mantelzorger, u vervult deze taak met liefde maar…

Met de transformatie naar de participatiesamenleving worden we als burgers gedwongen om meer voor elkaar te zorgen. De vraag is niet óf we mantelzorgtaken moeten gaan verrichten maar wanneer! U leid een druk leven. Een gezin, een drukke baan, sport en sociale verplichtingen.

En dan overkomt het u!

En dan overkomt het u: één van uw naasten heeft structureel hulp nodig door ziekte of beperkingen. Naast werknemer, ouder, sportmaatje en vriend bent u nu ook mantelzorger. U vervult deze taak met liefde maar merkt dat het zwaar is. Bovendien bent u niet thuis in zorg -en regelland en verdwaald u in wet -en regelgeving.

Hoe fijn zou het nu zijn als er iemand is die u dit lastige regelwerk uit handen neemt? Iemand die u informeert over de mogelijkheden en orde kan scheppen.

Hoe fijn zou het nu zijn als er iemand is die je dit lastige regelwerk uit handen neemt?