Als mantelzorgmakelaar en onafhankelijke cliëntondersteuner helpen wij zorgvragers en mantelzorgers hun weg te vinden in het oerwoud van mogelijkheden en wet- en regelgeving binnen de zorg. Wij informeren en nemen u praktisch regelwerk uit handen.

Hulp bij zelfredzaamheid

Hulp bij mantelzorg

Meer weten over DOMICILE

Praktijk verhalen

Nederland is veranderd…

Zelf zorgen…

Nederland is veranderd. Waar wij eerst een typische verzorgingsstaat waren, waarbij professionele hulpverleners werden ingezet voor onze kwetsbare medeburgers, zijn wij nu een participatiesamenleving geworden, waarbij de nadruk ligt op het zelf doen. Zorgen voor elkaar om zo de zelfredzaamheid te behouden. Pas als het echt niet anders kan, kunt u terugvallen op het vangnet dat de overheid heeft gecreëerd.

Het is prima om elkaar te helpen daar waar dat kan; een boodschap doen voor uw zieke buurman, een vriend begeleiden naar het ziekenhuis, huishoudelijk werk doen voor uw ouders die tijdelijk ondersteuning nodig hebben.

Ga je dat structureel volhouden?

Hoe zit het als een ‘keertje uithelpen’ veranderd in de ‘structurele behoefte’ aan zorg aan iemand uit uw omgeving? Hoe pakt u dat aan? Waar kunt u terecht? Past dat binnen uw huidige, vaak drukke bestaan? Gaat u dat structureel volhouden?

Wij zien dat het mensen vaak veel moeite kost hun weg te vinden in alle wet -en regelgeving met betrekking tot het regelen van zorg of het zoeken naar hulp. Daar willen wij in ondersteunen!

Hoe zit het als een ‘keertje uithelpen’ veranderd in de ‘structurele behoefte’